Styrelse och tillsyn

Styrelse

Niklas Eriksson, ordförande. Tfn 076-767 84 02. E-post: nicklas.eriksson@sweco.se
Leif Hagberg, v.ordförande. Tfn 036-840 02. E-post: hagberg@hemmingstorp.com
Mats Johannesson, kassör. Tfn 036-841 40. E-post: matsanjohannesson@tele2.se
Hanna Fornander, sekreterare. Tfn 070-922 92 61. E-post: forha7@hotmail.com
Gustav Klint, ledamot. Tfn 070-538 13 66. E-post: klintann@hotmail.com

Revisorer

Magnus Oscarsson. Tfn 076-877 02 92. E-post: mo.oscarsson@gmail.com 
Maria Johansson. Tfn 036-840 43. E-post: maria@ostfast.se

Valberedning

Jan-Ove Karlsson
Bernt Johansson

Tillsyningsmän

Godkända av Länsstyrelsen i Jönköping
Dag Gärskog
Gustav Klint
Nicklas Eriksson
Leif Hagberg
Extern tillsynskonsult

Hitta till Ylen