201304231366719403I1tINRAm201304231366719428z2xK7aqm201304231366719417ibZSNIYG201304231366719422w4rRpMjF201304231366719408HtmcBoGMIMG_6454201304231366719412E2ieIb4m2013042313667193925eyvIgxRIMG_0470

Välkommen till Ylens fiskevårdsområde

Sjöuppgifter

Yta (km²) 6,11
Volym (1 000 000 m³)
Medeldjup 11 m
Maxdjup 36,4 m
Teoretisk omsättningstid (år) 0,77
Tillrinningsområde (%) 11,84

Fiskarter

Abborre
Benlöja
Brax
Gers
Gädda

Gös
Lake
Mört
Sik
Siklöja
Sutare

Priser

Årskort 700 kr
Månadskort 400 kr
Veckokort 300 kr
Dygnskort 100 kr
Tävling 20 kr
Sjö/djup-karta 60 kr

Hitta till Ylen