Iläggningsplatser för båtar

Ylens stränder är ofta steniga och branta och det är få platser som är lämpliga för båtiläggning. Fiskevårdsföreningen arbetar för att få fram fler platser där det ska kunna gå att lägga i båten. Platsen i Nordanvik är kanske nu det mest lämpligaste stället, till säsongen 2022 kommer det att finnas en brygga för att underlätta sjösättning och upptagning.

Här får du två förslag:

  • Nordanvik och vid vägskäl till Signesbo

Vi ber dig vara försiktighet och inte skada mark och natur. Även att du tar hänsyn till omgivningen och att du naturligtvis parkerar bilen på lämpligt ställe och som inte är till hinder för andra.

Observera att parkering inte får ske på M-platser på enskilda vägar.

Hitta till Ylen