201304231366719412E2ieIb4m201304231366719422w4rRpMjF201304231366719428z2xK7aqm2013042313667193925eyvIgxR201304231366719403I1tINRAmIMG_6454201304231366719417ibZSNIYG201304231366719408HtmcBoGMIMG_0470

Välkommen till Ylens fiskevårdsområde

Föreningen har fått beviljat bidrag av Länsstyrelsen ur Huskvarnaåns sjöregleringsfond till att anlägga en flytbrygga för att underlätta iläggning och upptagning av båtar vid iläggningsplatsen vid Nordanvik. Arbeten pågår och bryggan kommer att finnas på plats vid säsongspremiären 1/5 2022.

/Styrelsen Ylens FVO

Sjöuppgifter

Yta (km²) 6,11
Volym (1 000 000 m³)
Medeldjup 11 m
Maxdjup 36,4 m
Teoretisk omsättningstid (år) 0,77
Tillrinningsområde (%) 11,84

Fiskarter

Abborre
Benlöja
Brax
Gers
Gädda

Gös
Lake
Mört
Sik
Siklöja
Sutare

Priser

Årskort 700 kr
Månadskort 400 kr
Veckokort 300 kr
Dygnskort 100 kr
Tävling 20 kr
Sjö/djup-karta 60 kr

Hitta till Ylen