201304231366719412E2ieIb4m201304231366719408HtmcBoGM201304231366719403I1tINRAm201304231366719417ibZSNIYGIMG_64542013042313667193925eyvIgxR201304231366719422w4rRpMjFIMG_0470201304231366719428z2xK7aqm

Välkommen till Ylens fiskevårdsområde

Styrelsen i Ylens FVO har beslutat att senarelägga årets stämma pga. rådande omständigheter med Covid-19.
Kallelse till årsstämma kommer att skickas ut i god tid när datum för årets stämma är fastslagen.
Befintliga regler för fiskets bedrivande gäller fram till kommande årsstämma.
Vid frågor kontakta styrelsen!

/Styrelsen Ylens FVO

Sjöuppgifter

Yta (km²) 6,11
Volym (1 000 000 m³)
Medeldjup 11 m
Maxdjup 36,4 m
Teoretisk omsättningstid (år) 0,77
Tillrinningsområde (%) 11,84

Fiskarter

Abborre
Benlöja
Brax
Gers
Gädda

Gös
Lake
Mört
Sik
Siklöja
Sutare

Priser

Årskort 700 kr
Månadskort 400 kr
Veckokort 300 kr
Dygnskort 100 kr
Tävling 20 kr
Sjö/djup-karta 60 kr

Hitta till Ylen